nettle是什么意思及反义词

英汉互译

名词 荨麻
vt. 以荨麻刺,激怒

词形变化

 • 时态
  nettled,nettling,nettles
 • 相似短语

 • nettle family
  phr. 【植物】荨麻科
 • spurge nettle
  phr. 魔鬼荨麻
 • dead nettle
  野芝麻
 • wood nettle
  phr. 加拿大艾麻
 • nettle tree
  phr. 荨麻树;朴树属
 • bull nettle
  phr. 北美刺龙葵
 • australian nettle
  phr. 澳洲荨麻
 • grasp the nettle
  v. 迎着困难上
 • hedge nettle
  phr. 沼生水苏
 • ball nettle
  phr. 北美刺龙葵(多年生草本植物,原产北美,全株有毒)
 • 相似单词

 • nettle
  n. 荨麻
  vt. 以荨麻刺,激怒
 • stinging nettle
  n. 大荨麻
 • nettle rash
  【医】 荨麻疹
 • © 版权声明
  THE END
  喜欢就支持一下吧
  点赞0
  分享
  评论 抢沙发